Follow

RT @TomTich2@twitter.com

Nevím jak to Pavel Tišnovský dělá, ale pokaždé, když mi v mysli vyvstane otázka, jak něco řešit jednoduše.
Vyjde na @Rootcz@twitter.com
článek s nástrojem na můj problém. 😀🤗
root.cz/clanky/zpracovani-tabu

🐦🔗: twitter.com/TomTich2/status/13

· · Mastodon Twitter Crossposter · 0 · 1 · 1
Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!