Follow

RT @CESNET_cz@twitter.com

Pro všechny studenty jsme připravili ve spolupráci s
@MuniPdf@twitter.com,@muni_ics@twitter.com a Pedagogickou fakultou UK stream filmu V SÍTI a diskuzi s režisérem filmu Vítem Klusákem a naším odborníkem na kybernetickou bezpečnost Janem Kolouchem. Kdy?19.10. od 17.hodin. Více: cesnet.cz/securityfest

🐦🔗: twitter.com/CESNET_cz/status/1

· · Mastodon Twitter Crossposter · 0 · 0 · 0
Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!