Follow

RT @michalblaha@twitter.com

S preventivními opatřeními je ta potíž, že předcházejí problému a snaží se ho minimalizovat.

Pokud jsou účinná, pak se vždy ozvou lidi, že byla zbytečná, protože problém nenastal.
Pokud problém nastane, jsou prohlášena za nedostatečná.

Jen data a max. otevřenost je řešením.

🐦🔗: twitter.com/michalblaha/status

· · Mastodon Twitter Crossposter · 0 · 0 · 1
Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!