Follow

Po 443 dnech se seznam nepovolených internetových her @MinFinCZ@twitter.com rozrostl ze 121 na 124 doménových jmen. Reprodukční číslo bude hodně malé, nicméně počet udravených (strojově začerněných) je stále nulový. 😃
mfcr.cz/cs/soukromy-sektor/haz

· · Mastodon Twitter Crossposter · 0 · 0 · 0
Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!