Follow

RT @josefslerka@twitter.com

Často se objevuje otázka, proč už při relativně malém počtu nakažených se přijímají tak drakonická opatření na počet shromážděných lidí. Tak tady jeden popularizační post. bisop.eu/?p=277

🐦🔗: twitter.com/josefslerka/status

· · Mastodon Twitter Crossposter · 0 · 0 · 0
Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!