Follow

RT @Jan_p_novak@twitter.com

K těm dnešním fotografiím mladých rozhněvaných mužů na Staromáku bych jen rád dodal, že momentálně leží na kovidovém oddělení Uherskohradišťské nemocnice pacientka ročník ´78, na ARU leží muž ročník ´86 a včera na JIPce zemřel chlapec ročník ´90.

🐦🔗: twitter.com/Jan_p_novak/status

· · Mastodon Twitter Crossposter · 0 · 0 · 0
Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!