Follow

Upřímně řečeno, dost mě překvapilo, že se zvýrazněná část objevila v podmínkách @enkocz@twitter.com až teď. Docela by mě zajímalo, jestli to je reaktivní nebo proaktivní opratření. 🙂

· · Mastodon Twitter Crossposter · 0 · 0 · 0
Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!