Follow

Že jste v západním Berlíně, poznáte mimo jiné tak, že přestup mezi linkami U a S ve stejnojmenné stanici trvá několik minut chůze, často je potřeba vyjít na ulici a vstoupit do jiné budovy o sto metrů vedle. O důvodu a kontextu píše @PolakPavel@twitter.com v @enkocz@twitter.com.
denikn.cz/498509/o-stromech-me

· · Mastodon Twitter Crossposter · 0 · 1 · 0
Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!