Follow

RT @JakubZelezny@twitter.com

Ukázala, že je správné nebát se zla. Zla v jakékoli podobě (i době). I teď to dávala jasně najevo. I díky její statečnosti dnes v naší branži užíváme svobody slova. I díky její statečnosti dnes žijí svobodně naše děti. Děkujeme a opravdu nikdy nezapomeneme, nejdražší Kamilo🇨🇿. J.

🐦🔗: twitter.com/JakubZelezny/statu

· · Mastodon Twitter Crossposter · 0 · 1 · 1
Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!