Follow

RT @Ravenhir@twitter.com

"Intenzivní diskuse byly například se čtvrtými operátory v Polsku či v Itálii, těch konzultací bylo velké množství." Ty diskuse byly tak intenzivní, že z nich kupříkladu MPO nemá žádné zápisy - potvrdil Očko v březnovém rozhovoru na Lupě (lupa.cz/clanky/petr-ocko-mpo-c) 🤯 twitter.com/CT24zive/status/13

🐦🔗: twitter.com/Ravenhir/status/13

· · Mastodon Twitter Crossposter · 0 · 1 · 1
Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!