Follow

RT @JChodounsky@twitter.com

To neděláš dobře, Jaromíre, s tím přebíháním před jedoucí tramvají. To se ti jednou vymstí. 😓

PS: a kdo z vás si pomyslel, že tohle se vám určitě stát nemůže, tak se mýlíte. Nedělejte to, prosím. 🥺

🐦🔗: twitter.com/JChodounsky/status

· · Mastodon Twitter Crossposter · 0 · 1 · 3
Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!