Follow

RT @Lukas_Dolansky@twitter.com

"Byl jsem žádostiv zvěděti, co mají pod nohami, že se tak rychle na ledu sem a tam pohybují, neboť veliký byl by to div, kdyby na zemi tak rychle se pohybovali. Dvořané totiž jezdili na ledě tak rychle po želízkách." Jaroslav Lev z Rožmitálu, Brusel 1466 twitter.com/CT24zive/status/13

🐦🔗: twitter.com/Lukas_Dolansky/sta

· · Mastodon Twitter Crossposter · 0 · 0 · 0
Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!