Follow

Pata a Mata znají i v Nizozemsku pod názvem Soused a soused. Vysílají ho už od roku 1984 a z nějakého důvodu tu spolu na rozdíl od československé verze postavičky mluví.
youtu.be/DV8j6XKWEpo

· · Mastodon Twitter Crossposter · 0 · 0 · 2
Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!