Follow

RT @Simmar_cz@twitter.com

Jako čerstvý svědek u nehody,kde byl jeden z účastníků v bezvědomí a svědkové na něj jen koukali s tím, že "dýchá", jen pro info:
Člověk nereagující a lapavě se nadechující má určitě zástavu srdce a musíte ihned volat 155 a začít masáž cca 100x/min.

Lapavé dechy viz video níže:

🐦🔗: twitter.com/Simmar_cz/status/1

· · Mastodon Twitter Crossposter · 0 · 0 · 0
Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!