Zjištění nedělního večera, které jste určitě nepotřebovali vědět – písmena HD jsou do vysílání @CzechTV@twitter.com vkládána s jinou průhledností než samotná loga, takže zatímco na většině podkladů vypadají konzistentně, na některých se naopak rozpadnou na zcela nesouvislé barvy. 🙂

Follow

Zdá se, že písmena HD se skutečně vkládají nezávisle na zbytku loga. Ovšem tahle praxe, kdy se hvězdička objeví na obrazovce uprostřed běžícího filmu, mi připadá trochu podivná.

· · Mastodon Twitter Crossposter · 0 · 0 · 1
Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!