Follow

RT @SatrapaPavel@twitter.com

Telefonicky ověřili, že vítěz napsal do nabídky 800 tisíc, ale myslel tím milion. To je vtip? Normálně se tohle dělá papírově, říká se tomu změna nabídky a vede k vyřazení uchazeče.

zpravy.aktualne.cz/domaci/doda

🐦🔗: twitter.com/SatrapaPavel/statu

· · Mastodon Twitter Crossposter · 0 · 0 · 0
Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!