Follow

RT @Tramvajak_Praha@twitter.com

Současná situace je důsledkem (krom jiného) toho, jakým způsobem se jako společnost stavíme k nastaveným pravidlům našeho fungování.

Včera jsem na to myslel celý den. Stačí jedno kolečko přes centrum v klidném sobotním podvečeru, aby člověk pochopil, na čem jsme.

1/12

🐦🔗: twitter.com/Tramvajak_Praha/st

· · Mastodon Twitter Crossposter · 0 · 0 · 1
Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!