Follow

RT @zajdee@twitter.com

Ve středu se na mé adrese objevila dostupnost GPONu. S @TMobile_CZE@twitter.com jsme domluvili změnu tarifu, (až) v pátek jsme vybrali den návštěvy technika (pondělí). Dnes technik dorazil, přinesl ONT a potvrdil migraci z VDSL 100/10 na GPON 1000/100. IP adresy díky PPPoE zůstaly stejné.

🐦🔗: twitter.com/zajdee/status/1366

· · Mastodon Twitter Crossposter · 0 · 0 · 1
Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!