Follow

Dost by mě zajímalo, jaké měli v @SeznamZpravy@twitter.com očekávání, když přidali diskuze pod články. Hlavně by mě zajímalo, jestli jsou se současným výsledkem spokojeni.

Naštěstí je to na samostatné stránce a tak se to dá snadno ignorovat.

· · Mastodon Twitter Crossposter · 1 · 0 · 0
Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!