Follow

RT @Hospodarky@twitter.com

👤 ODCHÁZENÍ OTCE ČESKÉHO INTERNETU

Jan Gruntorád patřil do skupiny nadšenců, kteří stáli na akademické půdě u prvního připojení Československa k internetu. Teď po 25 letech odchází z pozice šéfa sdružení @CESNET_cz@twitter.com.
archiv.ihned.cz/c1-66890640-ot

🐦🔗: twitter.com/Hospodarky/status/

· · Mastodon Twitter Crossposter · 0 · 0 · 1
Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!