Follow

Byl by to zajímavý experiment, uložit na nějaký bankovní účet 9,1 biliardy nějaké měny a následně vybírat po jedné. Tipuji, že ne všechny banky by obstály 🙂

· · Mastodon Twitter Crossposter · 0 · 2 · 4
Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!