Follow

RT @SatrapaPavel@twitter.com

Ztrátovost fragmentovaných paketů v IPv6 se dost zlepšila, ale 6 % je pořád hodně. U nás obzvlášť, máme skoro trojnásobek světového průměru. Odkaz na interaktivní mapu s výsledky je na konci článku.

potaroo.net/ispcol/2021-04/v6f

🐦🔗: twitter.com/SatrapaPavel/statu

· · Mastodon Twitter Crossposter · 0 · 0 · 2
Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!