Follow

RT @auditoriumCRo@twitter.com

Před 30 lety byl v saském Cvikově vyroben poslední, 3.096.099. automobil značky . Vzhledem k nedostatku jiných možností bylo (a vzhledem k počtu fanoušků stále je) toto vozítko žádané a nedostatkové i v Československu. (Rozhlasové noviny 25.06.1971)

🐦🔗: twitter.com/auditoriumCRo/stat

· · Mastodon Twitter Crossposter · 0 · 0 · 0
Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!