Follow

RT @ondrakucera@twitter.com

Jsou určitá data, která kdyby mi vyšla, tak bych pro ně hledal jiný způsob vizualizace. Teda pokud si v J&J nespletli, kterého přípravku se ten graf týká. :-) twitter.com/michalillich/statu

🐦🔗: twitter.com/ondrakucera/status

· · Mastodon Twitter Crossposter · 0 · 2 · 2
Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!