Follow

Musím říct, že tenhle reklamní cover Ievan Polkka od @YITGroup@twitter.com mi připadá velmi vkusný.

Ale zároveň jsem si vzpomněl na tu rozhlasovou hru ⬇️😉

RT @Oskar456@twitter.com

Moc pěkná rozhlasová komedie nastavující zrcadlo konzumně komerčnímu přístupu ke klasické hudbě.
dvojka.rozhlas.cz/pisnicky-oce

🐦🔗: twitter.com/Oskar456/status/13

· · Mastodon Twitter Crossposter · 0 · 0 · 0
Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!