Follow

Díky moc @zajdee@twitter.com, @PaulosV@twitter.com, @TomTich2@twitter.com, Martinovi Huňkovi, Tomášovi Košňarovi a Adamovi Kaliszovi i všem divákům za účast na dnešním !
Snad se potkáme zase za rok, nebo na jiné akci @CESNET_cz@twitter.com.
cesnet.cz/akce/nejenipv6/

· · Mastodon Twitter Crossposter · 0 · 0 · 0
Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!