Follow

Proč nestačí české slovo poukázka a je potřeba mluvit o voučrech?

· · Mastodon Twitter Crossposter · 1 · 0 · 2

@Oskar456 Protože jsou lidi "masírováni" médii, které, z mě neznámého důvodu, ten náš český slovník čím dál víc opomíjejí, a předkládají převzaté novotvary. Bohužel.

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!