Follow

Podle @PIDoficialni@twitter.com nahlášeno dodavateli 4. října 2018. Dnes náhodně vyzkoušeno, že problém stále trvá.
TODO: doplnit vtipnou glosu.

RT @Oskar456@twitter.com

Máte-li ve webové aplikaci @LitackaPraha@twitter.com jako já problém zjistit platnost kuponu, musíte změnit velikost prohlížeče. Forma zase jednou vyhrála nad obsahem 🤔 @PIDoficialni@twitter.com

🐦🔗: twitter.com/Oskar456/status/11

· · Mastodon Twitter Crossposter · 0 · 1 · 0
Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!