Follow

Čtyři a půl roku jsme čekali, než nám @MinFinCZ@twitter.com předvede, jakým způsobem bude _začerňovat_ odstraněné adresy ze seznamu. Až dnes jsme se dočkali. Začerňují to průhledným inkoustem! 🤦‍♂️

RT @Oskar456@twitter.com

Metodický pokyn @MinFinCZ@twitter.com k zákonu o hazardu je s ním v rozporu. Co s tím? Těžko říct. root.cz/clanky/blokovani-hazar @Rootcz@twitter.com @prichazicenzor@twitter.com

🐦🔗: twitter.com/Oskar456/status/82

· · Mastodon Twitter Crossposter · 0 · 1 · 2
Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!