1/3 QR kódy umožňují ukládat binární data přímo, ale čtečky takovou věc nemají rády – snaží se obsah interpretovat jako text. Proto je vhodné binární data zakódovat. Jedno velmi efektivní kódování se jmenuje Base45. Proč právě takové divné číslo?
datatracker.ietf.org/doc/html/

2/3 QR kódy totiž podporují také alfanumerický režim: pokud do nich ukládáte pouze podmnožinu 45 znaků (velká písmena, čísla, mezeru a pár dalších,) jsou ukládány velmi efektivně po dvojicích do 11bitových slov. (45^2 = 2025, 2^11 = 2048)
en.wikipedia.org/wiki/QR_code#

Follow

3/3 Při použití kódování Base45 se ze dvou bytů vyrobí tři znaky. To je ale kompenzováno efektivním uložením znaků v QR kódu. Výsledkem je jen velmi nízký nadbytek: 3 zn / 16 bit * 11 bit / 2 zn = 33/32 = 1,03125!
V QR kódu je stále jen text a čtečky jsou spokojeny. Geniální! 👍

· · Mastodon Twitter Crossposter · 1 · 0 · 1

4/3 Má to jen jednu drobnou vadu na kráse: mezery. Pokud načtený text projde přes nějaký HTML engine, který nahradí sérii mezer za jedinou mezeru, informace se rozbije.

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!