@Oskar456 Každá země má jiný stav promořenosti a proočkovanosti, která dohromady dává onu kolektivní imunitu. Nicméně tato tabulka ukazuje pouze počet pozitivních testů, ale už nezohledňuje počet hospitalizací s vážnějším průběhem, tak je to spíš účelový strašák (na mě to vždy dělá tento dojem).

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!