Follow

RT @jburnmurdoch@twitter.com

NEW: probably the most important Covid chart I’ve made

As Delta goes global, it’s a tale of two pandemics, as the heavily-vaccinated Western world talks of reopening while deaths across Africa and Asia soar to record highs

My story with @davidpilling@twitter.com ft.com/content/fa4f248a-a476-4

🐦🔗: twitter.com/jburnmurdoch/statu

· · Mastodon Twitter Crossposter · 1 · 1 · 1

@Oskar456 Je sice hezké, že ten grafu ukazuje tu plošší křivku úmrtí na covid, ale nezohleňuje také ty, kteří nemoc prodělali (mají vlastní imunitu). Podíl vakcinace na zmírnění průběhu je takto spíš zavádějící.

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!