Follow

Linux 5.13 má nově možnost komprese modulů.

A ne, vážně nebyl dobrý nápad zkoušet to nejdřív na vzdáleném počítači bez přístupné KVM. Zvlášť, když jsem si o pár minut později ověřil na lokálním počítači, že s volbou ZSTD z nějakého důvodu nenastartuje.😲

· · Mastodon Twitter Crossposter · 0 · 1 · 1
Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!