Follow

„Krátký fejeton o všedních záležitostech života je slohová práce, z níž by Lasica dostal ve škole jedničku. A paní profesorka by k té známce ještě připsala: ‚úsporné a nápadité!’” ❤️
databazeknih.cz/knihy/o-lidech

· · Mastodon Twitter Crossposter · 0 · 1 · 3
Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!