اینجا دایرکت نداره چطوری سکس چت کنیم؟

آقاااااااااا
دایرکت نمیشه داد ؟؟؟؟!!!!
ما رفتیم باااااای

گمون نکنم جز بچه های توییتر کس جدیدی اینجا باشه.

اینکه تعداد فیو رو نشون نمیده خیلی فکر درستیه. اینجوری نمیشه برای یک توت با باند بازی و ریتوت الکی فیو دست و پا کرد

البته اگه ماستادون رایج و شناخته تر بشه ممکنه توییتر ادعا های حقوقی مطرح کنه و سر ماستادون ر زیر آب کنه

این از توییتر باحال تر به نظر میاد
فکر کنم زود پرطرفدار بشه

تنها چیزی که داریم امیده!
همینم بسه

تعداد کاربرهای ماستادون چقدره؟!!😏

حالا محدودیت کارکتر کمتره اینجا لیل نمیشه روده درازی کنیدا😁

یه خوبی که اینجا داره اینه که تعداد فیوا معلوم نی!

Mastodon

The original server operated by the Mastodon gGmbH non-profit