«مدیرعامل گروه صنعتی #ایران_خودرو از تولید خودرو‌های #ارزان قیمت با عنوان #خودروی_مردمی با مشارکت صنعت خودروسازی کشور با حداقل هزینه در #طراحی خبر داد.»

* مردمی!
* حداکثر ۷۰۰ تا ۸۰۰ کیلو!
* استفاده از #آلیاژ‌های_خوب در آن!
* مدرن! و با طراحی روز!

کاش آدم بمیره اینا رو نبینه

Follow

@haghighi
دیوسا میگن با حداقل هزینه آدم رِ گی نمیگره!
همین چند وقت پیش بود که قیمت خودروهاشون بین ۲ فروش فوق العاده حداقل ۲۰- ۳۰ میلیون رفت بالا اونم در عرض ۲-۳ هفته.
من دیگه حرفی ندارم.

· · Web · 1 · 0 · 1

@ParhamNikdouz
من آرزو مرگ کردم، مرگ بهتره تا زندگکی زی ر این ظلم و بردگی سرمایه داری

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!