Dokonałem zmiany i na trzeci ekran wrzuciłem gry, w które pykam. Doskonała decyzja. Żegnaj życie.

RT @YesWasPodcast@twitter.com
Przykra wiadomość - nie żyje Janusz Kozioł.

Zostanie z nami i z Wami jego głos.

(1Gb/s down, 100Mb/s up, ale komputer na wifi/iP nie wyciągają tyle najwidoczniej)

RT @notoJacek@twitter.com
Jeszcze memik na temat debaty o żyletkach.

RT @lurie_john@twitter.com
If you are a man who is upset about the Gillette commercial, you should smile more. You are so much prettier when you smile.

Show more
Mastodon

Follow friends and discover new ones. Publish anything you want: links, pictures, text, video. This server is run by the main developers of the Mastodon project. Everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!