Follow

Ktoś zaparkował na miejscu z zakazem, po czym... Wyciągnął ze schowka mandat, wsunął sobie za szybę i poszedł.

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!