Follow

Farmaceut Leadiant verhoogde prijs van een oude pil 500x naar anderhalve ton

Omdat het gaat om een zogenoemde ‘weesziekte’ – een aandoening die bij minder dan 5 op de 10.000 mensen voorkomt – krijgt Leadiant 10 jaar marktexclusiviteit. Zonder dat er ook maar een octrooi aan te pas komt.

Zorgverzekeraars hebben een zorgplicht en moeten het enige beschikbare middel vergoeden. Leadiant krijgt dus miljoenen van de verzekeraars – bedragen die worden verrekend in de premies.

nrc.nl/nieuws/2018/08/24/de-pi

· · Web · 0 · 4 · 2
Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!