Follow

Nieuwe copyright-onderhandelingsdocumenten: meer woorden, maar niet meer oplossingen

Blog van Europarlementariër Julia Reda | Oorspronkelijk gepubliceerd op 26 november 2018 | Vertaling door Wietze Brandsma |

piratenpartij.nl/nieuwe-copyri

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!