Follow

Nieuwe copyright-onderhandelingsdocumenten: meer woorden, maar niet meer oplossingen

Blog van Europarlementariër Julia Reda | Oorspronkelijk gepubliceerd op 26 november 2018 | Vertaling door Wietze Brandsma |

piratenpartij.nl/nieuwe-copyri

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Follow friends and discover new ones. Publish anything you want: links, pictures, text, video. This server is run by the main developers of the Mastodon project. Everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!