Follow

E-Commerce review: Bescherming van de mensenrechten bij het modereren van online content

Laten we even aannemen dat alles volgens plan verloopt: de nieuwe wetgeving zal gebaseerd zijn op concrete bewijzen, een werkbare vrijstelling voor hostingbedrijven en mogelijke negatieve neveneffecten zullen worden beperkt.

Ook dan zullen de beleidsmakers voldoende waarborgen moeten inbouwen om te voorkomen dat rechtmatige uitingen, kunst en kennis ten onrechte worden verwijderd.

edri.org/e-commerce-review-saf

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!