Persbericht van Europarlementariër Marcel Kolaja: De Franse implementatie van de omstreden auteursrechtenrichtlijn druist in tegen de oorspronkelijke doelen van de EU-wetgevers.

Frankrijk heeft een fout gemaakt bij de implementatie van de omstreden auteursrechtenrichtlijn en zal nu zijn wetsontwerp moeten corrigeren.

european-pirateparty.eu/kolaja

· · Web · 0 · 3 · 1
Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!