Follow

Het recht om te repareren vereist een aanpassing in de auteurswet, namelijk dat de wettelijke bescherming voor digitale sloten, 'Digitaal Restrictie Management' (DRM), wordt afgeschaft.
piratenpartij.nl/drm-schendt-c

· · Web · 1 · 3 · 1

De Piratenpartij noemt uploadfilters "censuurmachines".

De Raad van State deelt onze kritiek: de huidige implementatie bedreigt onze vrije meningsuiting.

Verplichte uploadfilters zijn in strijd met het censuurverbod.
piratenpartij.nl/wat-zijn-uplo

De Piratenpartij wil hoogwaardige encryptie bevorderen.

Encryptie is essentieel voor onze economie, voor de overheid zelf en, last but not least, voor onze vrijheid.

Burgers hebben het recht op zowel veiligheid als privacy.

piratenpartij.nl/encryptie-ess

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!