Follow

Het internet biedt ongekende mogelijkheden voor interactieve beleidsvorming.

De Piratenpartij wil ict-kennis meewegen in de hele besluitvorming. Ook rechtstreeks in de ministerraad.
wiki.piratenpartij.nl/tk2021:p

· · Web · 0 · 3 · 1
Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!