Follow

Het kostte vier maanden en duizenden euro's om één overduidelijk domme uploadblokkade ongedaan te maken: stel je voor hoe erg het binnenkort zal zijn met het algehele gebruik van filters als gevolg van de EU-auteursrechtrichtlijn.

techdirt.com/articles/20210429

· · Web · 1 · 4 · 1

@Piratenpartij En dan straks ook lekker naïef omgaan met de 'scunthorpe problem'

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!