Vandaag heeft de Commissie een "Europese digitale identiteit" voorgesteld. Ons digitale leven toevertrouwen aan overheden in plaats van aan bedrijven is van de regen in de drup. We mogen niet toelaten dat de een uniek identificatienummer wordt.

Lees meer:
patrick-breyer.de/en/pirates-e

· · Web · 1 · 3 · 1

Europese Piraten hebben 5 eisen:
❌ Geen unieke persoonlijke identificatiecode
✅ decentraal op eigen apparaat
✅ open source software
✅ pseudoniemen mogelijk maken
✅ vrije keuze identiteitsaanbieder en kunnen wisselen (interoperabiliteit)
patrick-breyer.de/en/pirates-e

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!