Uploadfilters gaan de grondrechten aantasten.

Verplichte uploadfilters richten economische schade aan en zijn in strijd met de grondrechten.
piratenpartij.nl/uploadfilters

De is de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 en wordt ook wel de genoemd. Dit komt omdat een onderdeel van de wet gaat over een zogenaamd “sleepnet” dat ingezet kan worden om massaal (online) communicatie te onderscheppen.

De Wiv heeft onvoldoende waarborgen om grootschalige schendingen van en gegevensbescherming te voorkomen.

De Piratenpartij wil beter toezicht; en ook internationaal toezicht mogelijk te maken.
wiki.piratenpartij.nl/tk2021:p

72% van de Europeanen is tegen met automatische melding van strafbare feiten.

Show thread

Een meerderheid van de LIBE commissie van het Europees Parlement stemt ermee in dat providers van e-mail, messaging en chat zonder onderscheid alle privéberichten mogen doorzoeken op vermeend illegaal materiaal en dit aan de politie mogen melden, met gebruikmaking van foutgevoelige algoritmen en Artificial Intelligence ().
patrick-breyer.de/en/chat-cont

Show thread

Teken dit burgerinitiatief voor een beter auteursrecht, dat eerlijk is voor makers en gebruikers freesharing.eu/nl/ ✍️

Wat een chaos – en het zijn nog maar verkenningen!

Tijdens het debat op donderdag 1 april in de Tweede Kamer beweerde Rutte dat hij geen herinnering meer had aan het noemen van de naam van Omtzigt en zeker niet aan “functie elders”.

piratenpartij.nl/wat-een-chaos

De Kamer laat te veel onbesproken, zelfs de WSG, een nieuwe in de maak.

Er was nauwelijks debat in de Kamer over de WGS. Er zijn bovendien amper mensen in de Kamer die de WGS inhoudelijk doorgronden.
piratenpartij.nl/de-kamer-laat

Onze lijstrekker @Matthijs85 is vandaag persoonlijk langs geweest bij het brievenbuskantoor van Nederland aan de Kingsfordweg in Amsterdam.

Piratenpartij tegen politiegeweld:

🟣Geen wapens voor BOA's (bij geweldsmonopolie past grote verantwoordelijkheid)
🟣Inzetten op de-escalatie
🟣Agenten en BOA's mogen altijd worden gefilmd
🟣Politiegeweld bestraffen (en dus ook strafrechtelijk vervolgen)
wiki.piratenpartij.nl/tk2021:p

🟣Red de rechtsbijstand wiki.piratenpartij.nl/tk2021:p

Radiospotje in de zendtijd voor
Politieke Partijen 2021-03-13 Piratenpartij

Een Piraat tegen de economische machtsorde.

Stukje in de Leeuwarder Courant van vandaag | @wabrandsma

Veertig jaar lang zijn de lonen achtergebleven bij de economische groei.

Om dit te verhullen is een toeslagenapparaat opgezet.

De toeslagen blijken een gigantisch onderdrukkingsapparaat te zijn!

Tijd voor reparatie: basisinkomen en minimumloon naar €14!

Gaan! geeft de ruimte aan politieke partijen die graag een plek in de Tweede Kamer willen. In aflevering 3 was lijsttrekker @matthij85 van de Piratenpartij te gast.

Dit zijn de hoogtepunten.

Het internet biedt ongekende mogelijkheden voor interactieve beleidsvorming.

De Piratenpartij wil ict-kennis meewegen in de hele besluitvorming. Ook rechtstreeks in de ministerraad.
wiki.piratenpartij.nl/tk2021:p

Show older
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!