Show more

Fatale falende filters: waarom we de schoonmaak van het internet niet aan algoritmen kunnen toevertrouwen
piratenpartij.nl/fatale-falend Blog van Europarlementariër Julia Reda

Artikel 13 is een zootje: nu willen zelfs grote rechtenhouders er vanaf
piratenpartij.nl/artikel-13-is
Blog van @Senficon | Oorspronkelijk gepubliceerd op 3 december 2018 | Vertaling door Henk Meijer |

Nieuwe copyright-onderhandelingsdocumenten: meer woorden, maar niet meer oplossingen

Blog van Europarlementariër Julia Reda | Oorspronkelijk gepubliceerd op 26 november 2018 | Vertaling door Wietze Brandsma |

piratenpartij.nl/nieuwe-copyri

Geheimzinnige onderhandelingen over het auteursrecht in de EU, een tip van de sluier opgelicht: de stand van zaken

Blog van Europarlementariër Julia Reda | Vertaling door Henk Meijer |

piratenpartij.nl/geheimzinnige

Biometrische videobewaking: de Südkreuz-proef was geen succes

De resultaten in het eindrapport na de maandenlange test van biometrische gezichtsherkenning zijn niet overtuigend en zijn opzettelijk opgepoetst.

Risico's en juridische kwesties worden niet genoemd in het rapport.

Het enige lichtpuntje in het rapport is hoe je jezelf het beste kunt beschermen tegen het biometrisch dragnet: draai gewoon je gezicht meer dan 15 graden van de camera weg.

ccc.de/de/updates/2018/debakel

De Piratenpartij heeft een zienswijze naar de Koning gestuurd waarin geprotesteerd wordt tegen onteigening van Amsterdamse raambordelen.

De Piratenpartij is van mening dat de onteigeningsprocedure van de exploitanten in het St. Annenkwartier te Amsterdam niet zuiver verloopt.

Waarom Rutte III interne spanningen niet meer binnenskamers kan houden

Deze week: onheilspellende leegloop in de senaat. Ofwel: waarom de Haagse machtsbalans op breken staat.

Het is vragen om ongelukken. Inderdaad: het gaat over de dividendmaatregel, die voor 1 januari door de senaat moet.

nrc.nl/nieuws/2018/09/29/waaro

Het ministerie, onderwijsinstellingen, gemeente en 'mogelijke andere belanghebbenden' kunnen nu makkelijker en 'flexibeler' de gegevens van uw kinderen opvragen en gebruiken.

Toezichthouder Autoriteit Persoonsgegevens vreest een glijdende schaal, doordat "de kans toeneemt dat de persoonsgegevens voor andere doelen zullen worden gebruikt dan oorspronkelijk was bedoeld".

privacybarometer.nl/maatregel/

Doordat de EU voor de hervorming van het auteursrecht alleen via de lens van grote bedrijven kijkt, zal dat de samenleving veel bijkomende schade bezorgen.

De voorstanders van de EU-copyright richtlijn sluiten zich effectief af van het feitelijke debat.

Dat verklaart waarom ze zo gemakkelijk waarschuwingen van een censuur-infrastructuur en beperkingen op onze vrijheid om te linken in de wind slaan.

wired.co.uk/article/article-13

De economie groeit, bedrijfswinsten stijgen, de werkloosheid daalt, maar de loongroei is matig, constateerde het Centraal Planbureau op Prinsjesdag.

De economie groeit dit jaar met 2,8 procent, de lonen slechts met 2 procent.

Economen van links tot rechts vinden dat het tijd is voor loonsverhoging.

Ook De Nederlandsche Bank ziet liever dat mensen meer te besteden krijgen, zodat ze ook meer gaan consumeren en zo de economie nog verder aanjagen.

nrc.nl/nieuws/2018/09/21/wie-g

Tot genoegen van de oppositie houdt Rutte vast aan de dividendmaatregel, en sommigen zien een gelijkenis met de poll tax – de gehate belasting die de politieke dood van de Britse premier Thatcher inluidde.

nrc.nl/nieuws/2018/09/22/hoe-w

VNO-NCW pleitte zelf voor 'geniepige' belastingplannen kabinet

Het gaat om de plan directeuren-grootaandeelhouders belasting te laten betalen als ze meer dan 500.000 euro van hun eigen bv lenen.

In het memo komt VNO-NCW met een aantal voorstellen om de hogere kosten van de afschaffing van de te dekken.

Dat extra geld was nodig omdat het schrappen van de dividendbelasting 500 miljoen euro duurde uitviel dan in eerste instantie was verwacht.

nos.nl/artikel/2251431-vno-ncw

Raad van State: onderbouw afschaffen beter

De Raad van State vindt dat het kabinet het plan om de dividendbelasting af te schaffen beter moet onderbouwen. Dat schrijft het adviesorgaan in een beoordeling van het belastingplan dat op Prinsjesdag is gepresenteerd.

nos.nl/artikel/2251008-raad-va

Politici zijn overmatig vriendelijk om het grootbedrijf te behouden.

Terwijl datzelfde grootbedrijf de inkomens van die burgers ook in tijden van groei drukt.

De maandenlange discussie over de dividendbelasting is uitgelopen op een public relations-drama voor de lobby van het grootbedrijf: de gewone man wordt onderbedeeld, de grote jongens blijven buiten schot.

Die hele afschaffing van de wordt zo de ergste politieke pyrrusoverwinning in jaren.

nrc.nl/nieuws/2018/09/15/jaren

De nieuwe richtlijn inzake auteursrecht die net is goedgekeurd door het Europees Parlement is een grote stap terug voor mensenrechten en de vrijheid van het internet in Europa.

Maar op hetzelfde moment dat leden van het Europees Parlement zich hebben uitgesproken tegen schendingen van de rechten en de rechtsstaat in Hongarije, hebben zij een kans gemist om de bescherming van de grondrechten voor alle EU-burgers te waarborgen.

liberties.eu/nl/news/auteursre

Stemming EU-Parlement: een ongekende auteursrechten-weggeefactie.

Europees Parlement verkwanselt gebruikersrechten.

Door de kant van de content industrieën te kiezen, hebben Europarlementsleden de rug toegekeerd naar een open internet om onderzoek, toegang tot informatie en als aanjager van creatieve innovatie te bevorderen.

communia-association.org/2018/

De Europese -hervorming in een notendop:
1⃣Geen Vrijheid Van Panorama
2⃣Geen uitzondering voor door gebruikers gegenereerde content
3⃣Geen bescherming voor het Publieke Domein
4⃣Geen waarborgen voor Hyperlinking

Er is een:
5⃣nieuw recht voor organisatoren van sportevenementen
6⃣nieuw recht voor uitgevers

🚫De grote bedrijven hebben gewonnen

Show more
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!