Serio, po 20 minutach od zjedzenia wciąż czuję jej smak w ustach

Follow

@kuba Ja do dzisiaj mogę dokładnie przypomnieć sobie smak marchwi wyhodowanej na polu mojej przyjaciółki, a jadłam ją chyba w zeszłe wakacje

Jak po czymś takim wrócić do supermarketowych x"D

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!