Follow

Visi senai pamiršome istorija apie Facebook kuri įvyko prieš 10 arba septynis metus. Kiek emigravo į Angliją atradau Facebook. Tada pradėjau kviesti savo draugus ir pažįstamus iš platformą. Nei mano draugai nei mano pažįstami nežinojo šitos platformos.Jie manęs klausdavo: - Ar tai yra privatu ar tai yra saugu ir kodėl aš turėčiau dalinti savo privatų gyvenimą su visu pasauliu?aš jiems atsakydavau kad taip... Toliau skaityti myworkoutarena.org/documents/F

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!